نسخه PC بازی Control

سیستم مورد نیاز بازی Control به صورت رسمی منتشر شد

اشتراک گذاری:
lightbox