دیو باتیستا

دیو باتیستا به عنوان یک شخصیت قابل بازی به Gears 5 اضافه شد

اشتراک گذاری:
lightbox