ترمیناتور اسپاون جوکر

ترمیناتور، اسپاون و جوکر به بازی Mortal Kombat 11 اضافه خواهند شد

اشتراک گذاری:
lightbox